Hải quan điện tử giúp hoạt động xuất nhập khẩu thuận lợi

0
20
Theo Phó Chủ tịch Quốc hội, năm 2017, Bộ Tài chính đã cố gắng, phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị được giao, đặc biệt là nhiệm vụ thu Ngân sách Nhà nước. Mặt khác, sự kiện xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam đạt mốc 400 tỷ USD trong giữa tháng 12/2017 là một sự kiện quan trọng, khẳng định sự thành công của hoạt động xuất nhập khẩu của Việt Nam và có sự đóng góp không nhỏ của Tổng cục Hải quan.

Phó Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, vấn đề an ninh kinh tế, chống buôn lậu và gian lận thương mại qua biên giới cũng cần được chú trọng. Trong năm 2017, Tổng cục Hải quan đã có nhiều cố gắng và đổi mới đặc biệt là hải quan điện tử giúp cho hoạt động xuất nhập khẩu thuận lợi, đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận.

Phó Chủ tịch Quốc hội cũng ghi nhận những nỗ lực không ngừng của Tổng cục Hải quan trong công tác đấu tranh chống buôn lậu và gian lận thương mại.

Nguồn: baotintuc.vn

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here